INNO SVEZIA

 

 

First sung in 1844

Words by RICHARD DYBECK (1811-1877)

 

 

Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord,

Du tysta, du glädjerika sköna!

Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, din himmel, dina ängder gröna.

Din sol, din himmel, dina ängder gröna.

 

 

Du tronar på minnen från fornstora da'r,

då ärat ditt namn flög över jorden.

Jag vet att du är och du blir, vad du var.

Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.

Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden.

 

 

 

TRANSLATION

 

You ancient, free and mountainous North,

Of quiet, joyful beauty,

I greet you, loveliest land on earth,

Your sun, your sky, your green meadows.

Your sun, your sky, your green meadows.

 

 

You are throned on memories of olden days

When the honour of your name spread over the earth.

I know that you are and will remain what you were.

Oh, may I live, may die in the Nordic North!

Oh, may I live, may die in the Nordic North!