MADAGASCAR

Ry Tanindraza nay malala
Ry Madagasikara soa.
Ny fitiavanay anaotsy miala,
Fa ho anao ho anao doria tokoa.

CHORUS

Tahionao ry Zanahary
'Ty No sindrazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He sambatra tokoa izahay.

 

 

Ry Tanindrazanay malala
Irinay mba hanompoan'anao

Ny tena sy fo fanahy anananay 'zay sarobidy

Sy mendrika tokoa.

 

 

CHORUS

 

 

Ry Tanindrazanay malala
Irinay mba hitahian' anao,
Ka Ilay Nahary 'zao ton tolo izao no
Fototra ijoroan, ny satanao.

 

 

CHORUS

 

TRANSLATION

O, our beloved fatherland,

O, fair Madagascar,

Our love will never decay,

But will last eternally.

 

 

CHORUS

O, Lord Creator, do Thou bless

This Island of our Fathers,

That she may be happy and prosperous

For our own satisfaction.

 

 

O, our beloved fatherland,

Let us be thy servant

With body, heart and spirit

In dear and worthy service.

 

 

CHORUS

 

 

O, our beloved fatherland,

May God bless thee,

That created all lands;

In order He maintains thee.

 

 

CHORUS

 

Adopted in 1958

Words by Pasteur RAHAJASON (1897-1971)